Eksploracja popielnic z sezonu 2019

30 stycznia 2020|W Aktualności|Przez Paweł Szymański

W badanym w 2019 roku kurhanie nr 8 z późnego okresu wędrówek ludów odkryto około 33 popielnic (kilka było zniszczonych przez wkopanie następnych, stąd trudno na razie ocenić ich dokładną ilość). Trzydzieści z nich było zachowanych na tyle dobrze, że po zabezpieczeniu bandażami wyjęto je w całości i przewieziono do bazy. Podczas badań, w bazie wyeksplorowano trzy popielnice. Pozostałe zaczęto eksplorować obecnie.

W tym roku część popielnic wyeksplorowano w ramach zajęć pt. Metodyka badań nad ceramiką bałtyjską z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów prowadzonych w Instytucie Archeologii UW. Celem zajęć było poznanie ciągu metodycznego pracy nad ceramiką od momentu znalezienia w ziemi, poprzez jej zabezpieczenie i wydobycie, konserwację, zadokumentowanie i opracowanie. Po cyklu zajęć teoretycznych studenci odbyli wycieczkę do pracowni konserwacji Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie a następnie eksplorowali popielnice w magazynach IAUW na ulicy Smyczkowej.

Pierwszym etapem eksploracji było dokumentowanie popielnic, przede wszystkim wykonanie zdjęć oraz narysowanie przekroju – rysunek był kończony w trakcie eksploracji. Następnie eksplorowano zawartość popielnic. Przepalone kości zalegające w naczyniach zdejmowano warstwami (zwykle grubości 5 cm), żeby następnie zarejestrować ewentualny układ szczątków w naczyniu (często widoczne jest umieszczenie na górze fragmentów czaszki, a niżej innych partii szkieletu). Same fragmenty naczyń zdejmowano i odkładano zachowując ich wzajemny układ. Ułatwiało to potem odnalezienie odpowiednich fragmentów podczas sklejania. Potem następowało umycie ceramiki a w przypadku gorzej zachowanych naczyń (np. słabo wypalonych) fragmenty czyszczono na sucho. Końcowym etapem prac było sklejenie naczyń oraz narysowanie.

Podczas prac w ramach zajęć, wyeksplorowano siedem popielnic. Ich zawartość była stosunkowo uboga – znaleziono jedynie kółko z drutu brązowego i fragment skorodowanego przedmiotu żelaznego. Taki nieliczny zestaw zabytków był typowy dla późnego okresu wędrówek ludów: z tego okresu pochodzi kurhan 8 w którym znaleziono eksplorowane popielnice.

Obecnie eksplorowane są dalsze naczynia z 2019 roku.

 

Paweł Szymański