Plany na sezon 2019

23 kwietnia 2019|W Aktualności|Przez Paweł Szymański

W sezonie 2019 planowane są kolejne (siedemnasty sezon) badania archeologiczne na cmentarzysku kurhanowym w Czerwonym Dworze (stanowisko XXI). Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń od właściciela terenu (Nadleśnictwo Czerwony Dwór) oraz z urzędu konserwatorskiego (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Ełku) badania wykopaliskowe odbędą się w dniach 4-24 sierpnia. W planach jest kontynuowanie prac w północno-zachodniej części nekropoli użytkowanej w okresie wędrówek ludów (kurhany z V-VI wieku).

Zakres prac zależeć będzie w dużej mierze od wielkości ekipy, która jeszcze nie jest skompletowana – w jej skład wchodzą studenci-praktykanci Instytutu Archeologii UW oraz Wolontariusze.

W przypadku większej liczby uczestników przebadamy kolejny kurhan. Prace na takim kopcu wymagają bowiem dużego nakładu prac przede wszystkim po to, by odsłonić, zadokumentować i zdjąć płaszcz kamienny oraz wyeksplorować potencjalnie dużą liczbę popielnic (niekiedy do ponad trzydziestu urn zalegających często w skupiskach, czasami wkopanych jedna w drugą). Natomiast w przypadku mniej licznej ekspedycji – badana będzie przestrzeń pomiędzy kopcami, gdzie znajdują się groby płaskie i inne obiekty związane z funkcjonowaniem cmentarzyska, a także liczne w tej strefie dymarki z wczesnej epoki żelaza.

Ponadto w 2019 roku zostanie wyeksplorowany do końca grób centralny z badanego w 2018 roku kurhanu.  Został wówczas jedynie odsłonięty, jednak nie udało się go przebadać ze względu na brak czasu – został zabezpieczony folią i zasypany.

Badania będą finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Paweł Szymański